Julmusik, bu eller bä?

Snart kommer det att börja spelas julmusik, i radion, i affärerna och kanske du själv slänger på det i bilen. Julmusik är ju ofta en tudelad fråga om det ska spelas eller inte, när det är ok att börja spela det samt vad för typ av julmusik det är. 2018 så gjordes det en undersökning där drygt 2 000 butiksanställda tillfrågades om hur de upplever julmusiken. En tredjedel svarade att de tyckte att julmusiken är mer påfrestande än annan musik och att man bland annat fått migrän och sjukanmält sig på grund av julmusiken.

En del liknande det vid tortyr, andra tyckte det var ett välkommet avbrott mot den musik som annars spelades.

Så vad tycker du om julmusiken?

12 Nov 2020